Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริป Hidden beauty of Damnouen by bike and boat

1 Day Trip

>> คณะพร้อมกันที่ท่าเรือพจวรรณ ทีมงานบริการน้ำดื่ม
>> จากนั้น เดินไปเที่ยวชม ช้อปปิ้งกันที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
>> ปั่นจักรยานจากท่าเรือพจวรรณไปที่-ตลาดน้ำประตูบางนกแขวก – ร้านสิริสมปองมะม่วงหาวมะนาวโห่ ลิ้มลองเครื่องดื่มจากฟาร์มสด ๆ + ชิมผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
>> นั่งรถสองแถวชุมชนไปทานอาหารกลางวันที่ Somdul Agroforestry
>> จากนั้นนั่งรถสองแถวไปยังสวนส้มโอพลอยสุภา
>> นั่งทำถังดักไขมันที่สวนส้มโอพลอยสุภา นักท่องเที่ยว 1 คนต่อ 1 ถัง เมื่อเสร็จแล้วจะนำไปส่งมอบให้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับชุมชนคลองสะแก
>> นั่งเรือไฟฟ้าแบบชาร์จแบตชมวิวแม่น้ำท่าจีน
>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Bike & Travel

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 3.31 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 5 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 1500 คน ตลอดทั้งปี

ดาวโหลดโปรแกรมทริปที่นี่ >>

You don't have permission to register