Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริป “กิจกรรมคนเลี้ยงควาย”

1 Day Trip

>> นักท่องเที่ยวนั่งรถส่วนตัวมาที่ร้านควายฮับไม้ขาว รับ welcome drink เป็นน้ำสมุนไพร

>> จากนั้นนั่งรถสามล้อไปยังจุดชมเครื่องบินที่หาดไม้ขาว

>> เพลิดเพลินกับกิจกรรมจับจั๊กจั่นทะเลที่หาดไม้ขาว

>> ถ่ายรูปเช็คอินเครื่องบินกับหาดทรายไม้ขาว

>> นั่งสามล้อมายังวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย ระหว่างทางชมนาผืนสุดท้ายและแปลงผักลิ้นห่าน

>> ถ่ายรูปหมู่บ้าน แล้วให้หญ้าควาย และชมโรงเรือน Bio แก๊สจากควาย

>> ทานอาหารกลางวันร่วมกัน

>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ร้านอาหารควายฮับไม้ขาว

>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 8 kgCO2 eq

>มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 30 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 3000 คน ตลอดทั้งปี

ดาวโหลดโปรแกรมทริปที่นี่ >>

You don't have permission to register