Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Recharge ความสุขตามเส้นพายคายัค แวะพักริมเลอ่าวม่วง กับชุมชนอ่าวลึกน้อย กระบี่

0
The property

เที่ยวรีชาร์จพลังงานความสุขไปตามเส้นทางเทือกเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล แวะปิคนิคปิ้งปู ปลา กุ้ง ริมเล กินคู่กับน้ำชุบ หรอยแรง กับพี่น้องชาวมุสลิมชุมชนอ่าวลึกน้อย

ชุมชนอ่าวลึกน้อย เป็นชุมชนเล็กๆ ชาวบ้านอยู่ร่วมกันมาด้วยความผาสุก มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมากถึง 98% อีก 2% นับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพทำการประมงชายฝั่ง ทำสวนยาง สวนปาล์ม ฯลฯ โดยทางชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอ่าวลึกน้อย เพื่อทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อส่งออก หรือจำหน่ายเป็นของฝาก

ไปเที่ยวอ่าวลึกน้อย ทำอะไรได้บ้าง?

  • ล่องเรือชมหุบเขาปีศาจเขากาโรส
  • ตะลุยถ้ำเขานาพรุเป็นถ้ำที่สำรวจพบใหม่อยู่ในเทือกเขาหินปูนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย
  • เรียนรู้วิถีประมงชายฝั่งของชุมชนการจับสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ตั้งแค้มป์ นอนเปลริมชายหาดอ่าวม่วง
  • ปิคนิคริมเลที่อ่าวม่วง

กิจกรรมท่องเที่ยว

รถรับ-ส่ง

มีอาหาร/ของว่างบริการ

มี Cafe'

คนนำเที่ยว/คนเล่าเรื่องในชุมชน

มีบริการเสื้อชูชีพ

เรือคายัค/จักรยาน

สามารถกางเต็นท์พักได้

ที่พักโฮมสเตย์

มีห้องน้ำให้บริการ

เหมาะกับผู้สูงวัย

Carbon Neutral

นอกจากการออกแบบแต่ละจุด touch point ที่เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้ว ทางชุมชนยังให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลังงาน การคัดแยกขยะ การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารภายในพื้นที่ นอกจากนี้มีการรักษาต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวของอีกด้วย

POST A COMMENT

Write a Review

Connect with us
Views
490
More from this employer
June 13, 2024
June 13, 2024
June 13, 2024
June 13, 2024

You don't have permission to register