Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

เที่ยว ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง ภูเก็ต

0
The property

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ และเป็นชุมชนที่ได้นำแนวคิด BCG มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีพันธมิตรทางการตลาดที่เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวของจังหวัดภูเก็ตและบริษัทนำเที่ยวหลายราย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีการนำแนวคิด BCG มาต่อยอด ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกและการแปรรูปสับประรดภูเก็ต กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้าน กิจกรรมการเขียนลายผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น

มีบ้านพัก

โยคะ

นวดแผนไทย/นวด

มีอาหารบริการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต

เรือพาย/เรือคายัค

เรือหัวโทงนำเที่ยว

กิจกรรมทำอาหาร/ขนม

บาร์เครื่องดื่ม

ห้องฟิตเนส

มีรถรับ-ส่ง

นอกจากนี้ชุมชนยังมีการให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงกิจกรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรของพื้นที่ เช่น กิจกรรมพายเรือแคนู กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล การใช้วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

POST A COMMENT

Write a Review

Listing Location

Bang Rong, Thailand

Connect with us
Views
442

You don't have permission to register