Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา – เชิงทะเล ภูเก็ต

0
The property

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งด้านการทำเกษตรปลอดภัย ด้านทรัพยากรป่าไม้ และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม  ซึ่งมีพันธมิตรทางการตลาดที่เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวของจังหวัดภูเก็ตและบริษัทนำเที่ยวหลายราย

มีบ้านพัก

โยคะ

นวดแผนไทย/นวด

มีอาหารบริการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต

เรือพาย/เรือคายัค ฟรี

กิจกรรมทำขนมพื้นถิ่น

บาร์เครื่องดื่ม

ห้องฟิตเนส

มีรถรับ-ส่ง

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการบริการที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกพืชผักปลอดภัย กิจกรรมเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้าน อาหารทะเลสดจากชาวประมงพื้นบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งหน่วยภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน

POST A COMMENT

Write a Review

062 228 7896
Connect with us
Views
511

You don't have permission to register