Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ควายฮับไม้ขาว ร้านอาหารที่เกิดมาเพื่ออนุรักษ์ฝูงควายและนาผืนสุดท้ายในภูเก็ต

0
The property

ควายฮับภูเก็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยและร้านอาหาร โดยเป็นการกิจการขนาดเล็กของคนในท้องถิ่น ที่ต้องการอนุรักษ์วิถีชีวิตการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตไว้ นำเสนออาหารท้องถิ่นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ร้านอาหารเช้า

ร้านอาหารริมน้ำ

เมนูอาหารพื้นถิ่น

Free Wi-Fi

ร้านคาเฟ่

มุมถ่ายรูปสวยๆ

มีห้องน้ำ'

แพคเกจนำเที่ยว

จักรยาน

ร้านอาหารเช้า

ร้านอาหารริมน้ำ

เมนูอาหารพื้นถิ่น

Free Wi-Fi

ร้านคาเฟ่

มุมถ่ายรูปสวยๆ

มีห้องน้ำ'

แพคเกจนำเที่ยว

จักรยาน

ออแกนิค

สนามเด็กเล่น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้และการรักษาพื้นที่สีเขียว กิจกรรมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะในการให้บริการภายในร้านอาหาร การคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล การผลิตไบโอแก๊ซจากมูลควาย พื้นที่ให้บริการแบบเปิดโล่ง (Open air) และการนำเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

POST A COMMENT

Write a Review

087 471 9091
Views
522
More from this employer
May 29, 2024

You don't have permission to register