Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

กินดี อยู่ดี กับ Cafe’ เล็ก ๆ ย่านเมืองเก่าเกาะลันตา Grandma’s House

0
The property

ร้าน café ท้องถิ่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน และสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางcafé จะขายอาหารเช้าสไตล์อาหารฝรั่งโฮมเมดแบบออแกนิค เน้นซื้อวัตถุจากคนในพื้นที่  และมีเมนูลับที่เน้นเมนูอาหารตามฤดูกาล แต่ต้อง Booking ก่อน เพราะทางร้านซื้อวัตถุดิบแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านอาหารกับลูกค้าอีกด้วย และยังมีแปรรูปผลไม้ที่ใกล้เสียไม่ให้เหลือทิ้งเป็น Food waste โดยการนำมาหมักเป็นไซรัปหรือไซเดอร์

ร้านอาหารเช้า

เมนูสไตล์โฮมเมด

เมนูมังสวิรัติ

วัตถุดิบพื้นถิ่น

Free Wi-Fi

ร้านอาหารริมน้ำ/ริมทะเล

มุมถ่ายรูปสวยๆ

มีห้องน้ำ'

แพคเกจนำเที่ยว

จักรยาน

ออแกนิค

มุมอ่านหนังสือ

ถึงแม้จะเป็นร้าน café เล็ก ๆ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทะเล แต่ตัวพื้นที่บริการเป็นแบบเปิดโล่ง (open air)  ใช้พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความเย็น โดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ ใช้วัสดุของเก่านำมาตกแต่งร้าน กิจกรรมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะในการให้บริการภายในร้านอาหาร การคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล การนำขวดน้ำเก่ามารียูสเป็นระบบน้ำหยดรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

POST A COMMENT

Write a Review

Connect with us
Views
583

You don't have permission to register