Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

0
The property

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ พื้นที่ 1,009 ไร่ ให้เกษตรกรบ้านศาลาดิน และได้พระราชทานแนวทางการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่ชุมชน ชุมชนได้เรียนรู้การจัดสรรที่ดินทำกิน ทำการเกษตรหลายประเภททั้งการทำนาบัว และปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ เช่น กะเพรา กล้วย และเลี้ยงปลาเพิ่มเติม รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดการปัญหาเรื่องนำ้น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย น้ำกร่อย และปัญหาผักตบชวาในคลองทำให้สภาพคลองดีขึ้น ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ผู้คนเริ่มกลับมาสัญจรทางน้ำ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการท่องเที่ยวนาบัว และการท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสาน รวมถึง การร่วมมือกันนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสเรื่องรายได้ให้กับชุมชน เช่น นำผักตบชวามาใช้ผสมทำเป็นดินพร้อมปลูกขายสร้างรายได้ เกิดเป็นกองทุนชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ กับกิจกรรมดี ๆ ใน 1 วัน ที่คุณจะอิ่มกายและสุขใจ

1.ให้บริการท่องเที่ยวล่องคลองมหาสวัสดิ์จากตลาดนำ้ริมคลองมหาสวัสดิ์ ด้วยเรือหางยาว มีจุดแวะที่น่าสนใจในเส้นทาง ได้แก่ นาบัว บ้านฟักข้าว สวนกล้วยไม้ สวนป้าแจ๋ว

2.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการท่องเที่ยวนาบัว และการท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสาน

3. การร่วมมือกันนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสเรื่องรายได้ให้กับชุมชน เช่น นำผักตบชวามาใช้ผสมทำเป็นดินพร้อมปลูกขายสร้างรายได้ เกิดเป็นกองทุนชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน

4. กิจกรรมทำถังดักไขมันจากถังมือสอง แล้วนำมาติดตั้งถังดักไขมันประจำครัวเรือนเพื่อกรองชั้นไขมันที่ไม่ต้องการออกจากน้ำ

มีบ้านพัก

โยคะ

นวดแผนไทย/นวด

มีอาหารบริการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวน

บริการเรือนำเที่ยว

กิจกรรมทำขนมไทย

บาร์เครื่องดื่ม

ห้องฟิตเนส

มีรถรับ-ส่ง

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ความสนใจในกระบวนการ วัด ลด ชดเชย เพื่อมุ่งสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนในธุรกิจของของตนเอง

POST A COMMENT

Write a Review

Views
477

You don't have permission to register