Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ปลูกป่า เรียนรักษ์ ครรภ์มารดาแห่งโลก ที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

0
The property

พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ปราการด่านหน้าของทะเลฝั่งอ่าวไทย ที่นับวันผืนป่าสีเขียวที่เปรียบเสมือนโรงเรียนอนุบาลสัตว์น้ำ หรือเครื่องกรองน้ำธรรมชาติ และปราการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเริ่มร่อยหรอไปทุกที  คุณวิสูตร นวมศิริ หรือผู้ใหญ่แดง จึงได้ทำซ่อมแซมและสร้างผืนป่าชายเลนบริเวณ ต.บางแก้ว ที่มีพื้นที่ราว 200 ไร่ โดยทั้งให้ธรรมชาติฟื้นฟูด้วยตนเอง และนำมนุษย์เข้าไปเกี่ยวในกระบวนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นั่นก็คือ การปลูกป่าโกงกางโดยการใช้ฝักโกงกางปักลงไปในดินเลนโดยตรง ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการปลูกโดยใช้ต้น นอกจากนี้ยังค่อย ๆ ปลูกป่าชายเลนชนิดอื่น ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้นที่ปลูกขนานไปกับโกงกางคือ “ต้นแสม” ที่เป็นต้นไม้นำร่องของผืนป่าชายเลน

กิจกรรมที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน มีอะไรให้เล่นบ้าง

  • เรียนรู้ และเข้าใจระบบนิเวศและความสำคัญของป่าชายเลน
  • ปลูกป่าชายเลนด้วยกลไกที่อิงมาจากธรรมชาติ  ต้นไม้ที่ปลูกมีความหลากหลาย เช่น ต้นแสม ต้นโกงกาง ฯลฯ
  • ปั่นจักรยานชมอุโมงค์ป่าชายเลน และวิวสีครามของท้องทะเล
  • พายเรือคายัคชมอุโมงค์ป่าชายเลน และวิวสีครามของท้องทะเล
  • นักสืบป่าชายเลน

กิจกรรมสร้างสรรค์

รถรับ-ส่ง

มีอาหาร/ของว่างบริการ

มี Cafe'

คนนำเที่ยว/คนเล่าเรื่องในชุมชน

มีบริการเสื้อชูชีพ

เรือคายัค/จักรยาน

สามารถกางเต็นท์พักได้

มีห้องน้ำให้บริการ

เหมาะกับผู้สูงวัย

Carbon Neutral

นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังมีการใช้ถังดักไขมันกรองน้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอีกด้วย   ในส่วนของการใช้พลังงาน ได้มีการนำโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า  และมีการใช้จักรยาน หรือเรือคายัคในกิจกรรมท่องเที่ยวอีกด้วย .

POST A COMMENT

Write a Review

0851171528
Views
509

You don't have permission to register