Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ทอดน่อง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ฟังอาหารเล่าเรื่องเมืองชิโนยูโรเปียน

0
The property

"ภูเก็ต" เมืองพหุวัฒนธรรมที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้ามาตั้งแต่อดีต จนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนได้รับการยกย่องจาก UNESSCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ Phuket : City of Gastronomy in UNESSCO Creative City Network

มีบ้านพัก

โยคะ

นวดแผนไทย/นวด

มีอาหารบริการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต

เรือพาย/เรือคายัค ฟรี

กิจกรรมทำขนมพื้นถิ่น

บาร์เครื่องดื่ม

ห้องฟิตเนส

มีรถรับ-ส่ง

Carbon Neutral

ย่านเก่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการร่วมตัวกันของคนในชุมชนในการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต จากการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้นำชุมชน พบว่า ชุมชนมีความสนใจที่จะยกระดับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากล และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวที่ไร้คาร์บอน ทั้งในด้านของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การสร้างการรับรู้และความตระหนักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งโอกาสทางการตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคต

POST A COMMENT

Write a Review

Connect with us
Views
370

You don't have permission to register