Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ตลาดสุขใจ นครปฐม ตลาดผักอินทรีย์ ของกินพื้นบ้าน ที่เต็มไปด้วยความสุขใจ

0
The property

ตลาดสุขใจ เป็น "ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย ส่งต่อผลผลิตความสุขใจจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค" ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ประกอบด้วยภาคพันธมิตร นักวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ และสวนสามพราน โดยมุ่งหวังว่าตลาดสุขใจจะเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย จากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ เกษตรกรพ่อค้า แม่ค้า ยังได้เรียนรู้เรื่องการตลาดด้วยตนเอง สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เอง ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้บริโภคโดยตรง

"ตลาดสุขใจ" เป็นตลาดเกษตรกรในร่มที่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สะอาด และน่าเดิน ไม่ไกลจากกรุงเทพ ที่ขายผลิตผลออร์แกนิค มีสินค้า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และอาหารที่หลากหลาย จำหน่ายในราคาปานกลาง อีกทั้งยังมีศูนย์อาหาร ห้องน้ำสะอาด ทางลาดสำหรับเข็นรถ จัดสวนสวย ที่จอดรถขนาดใหญ่ และมีระบบควบคุมโรคติดต่อ

กิจกรรมท่องเที่ยว

รถรับ-ส่ง

มีอาหาร/ของว่างบริการ

มี Cafe'

คนนำเที่ยว/คนเล่าเรื่องในชุมชน

มีบริการเสื้อชูชีพ

เรือคายัค/จักรยาน

สามารถกางเต็นท์พักได้

ที่พักโฮมสเตย์

มีห้องน้ำให้บริการ

เหมาะกับผู้สูงวัย

Carbon Neutral

นอกจากนี้ตลาดแห่งนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ออแกนิค ระบบการจัดการขยะ และอาคารที่ประหยัดพลังงาน

POST A COMMENT

Write a Review

Connect with us
Views
572

You don't have permission to register