Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริป ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

2 Days 1 Night Trip

Day 1

>> 11.30 น. เดินทางถึงชุมชน เช็คอินเข้าที่พัก รับ Welcome drink น้ำสมุนไพร
>> จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่จะได้ทำในวันนี้..
1 เพ้นท์ผ้าบาติก
2 สาธิตทำขนมอั่งกู๊ หรืออื่น ๆ
3 เดินทางไปเที่ยวด้วย เดิน หรือ จักรยาน ไปปลูกต้นจาก

>> กลับที่พัก อาหารเย็น บุฟเฟต์ทั่วไป
————————————————–

Day 2

>> ทานอาหารเช้า
>> จากนั้น นั่งรถสองแถว ไปยังท่าเรือ
>> นั่งเรือหัวโทง เดินทางไปเที่ยวชมความงามของภูเขาหินปูน ที่ตั้งตระหง่านเป็นทิวแถวกลางน่านน้ำกระบี่
>> กลับที่พัก รับประทานอาหาร
>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 12.67 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 26 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่
คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 1000 คน ตลอดทั้งปี

You don't have permission to register