Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริป ปลูกปัก รักษ์รู้ป่าชายเลน ครรภ์มารดาแห่งท้องทะเล

1 Day Trip

>> คณะพร้อมกัน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
>> เดินเท้าผ่านป่าชายเลนไปยังศาลาเปิดโล่ง เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับป่าชายเลน
>> กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
>> กิจกรรมนักสืบชายหาด
>> ทานอาหารกลางวัน
>> พายเรือคายัคตามเส้นทางบางแก้ว
>> อาบน้ำล้างเนื้อล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 3.45 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 2 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 650 คน ตลอดทั้งปี

ดาวโหลดโปรแกรมทริปที่นี่ >>

You don't have permission to register