Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ฐานข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ย่านเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ตที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนได้รับการยกย่องจาก UNESSCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ และเป็นชุมชนที่ได้นำแนวคิด BCG มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา – เชิงทะเล

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งด้านการทำเกษตรปลอดภัย ด้านทรัพยากรป่าไม้ และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ควายฮับไม้ขาว

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยและร้านอาหาร


คลิกเพื่ออ่านต่อ

มิวเซียมบ้าน 92

ร้านคาเฟ่เล็กๆ ในตัวเมืองเก่า ที่สามารถชมเรื่องราวของบ้านเลขที่ 92 ได้ด้านใน


คลิกเพื่ออ่านต่อ

หวู แกลลอรี แอนด์ บูติกโฮเทล

หวู แกลลอรี แอนด์ บูติกโฮเทลเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสายชอบสถาปัตยกรรมเก่าหลงรัก


คลิกเพื่ออ่านต่อ

วัดไม้ขาว

วัดที่มีสถาปัตยกรรมเรียบง่าย สวย สงบ สะอาด ร่มรื่น ด้วยมีการดูแลสวน มีต้นไม้ใหญ่เยอะ


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Silver Hawk Group

มาฟังอาหาร เล่าเรื่องเกร็ดเมืองเก่าภูเก็ต กับSilver Hawk ในเส้นทาง Foodie Tour ที่เลื่อนระดับจากการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Andaman Cannacia Resort & Spa, Wellness Hotel

ให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลังงาน และเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในธุรกิจ จนได้รับรางวัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Peach Hill Hotel & Resort

Peach Hill Hotel & Resort ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่นี่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ฐานข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ย่านเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ตที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนได้รับการยกย่องจาก UNESSCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ และเป็นชุมชนที่ได้นำแนวคิด BCG มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางเทา – เชิงทะเล

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งด้านการทำเกษตรปลอดภัย ด้านทรัพยากรป่าไม้ และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม


คลิกเพื่ออ่านต่อ

ควายฮับไม้ขาว

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยและร้านอาหาร


คลิกเพื่ออ่านต่อ

มิวเซียมบ้าน 92

ร้านคาเฟ่เล็กๆ ในตัวเมืองเก่า ที่สามารถชมเรื่องราวของบ้านเลขที่ 92 ได้ด้านใน


คลิกเพื่ออ่านต่อ

หวู แกลลอรี แอนด์ บูติกโฮเทล

หวู แกลลอรี แอนด์ บูติกโฮเทลเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสายชอบสถาปัตยกรรมเก่าหลงรัก


คลิกเพื่ออ่านต่อ

วัดไม้ขาว

วัดที่มีสถาปัตยกรรมเรียบง่าย สวย สงบ สะอาด ร่มรื่น ด้วยมีการดูแลสวน มีต้นไม้ใหญ่เยอะ


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Silver Hawk Group

มาฟังอาหาร เล่าเรื่องเกร็ดเมืองเก่าภูเก็ต กับSilver Hawk ในเส้นทาง Foodie Tour ที่เลื่อนระดับจากการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Andaman Cannacia Resort & Spa, Wellness Hotel

ให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลังงาน และเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในธุรกิจ จนได้รับรางวัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


คลิกเพื่ออ่านต่อ

Peach Hill Hotel & Resort

Peach Hill Hotel & Resort ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่นี่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่


คลิกเพื่ออ่านต่อ

You don't have permission to register