Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริปกินข้าวนอกบ้าน ลดคาร์บอนแบบบ้านนอก ของ ศูนย์การเรียนรู้ปิยะชนก

1 Day Trip

>> คณะพร้อมกันที่ศูนย์การเรียนรู้ปิยะชนก
>> เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเครื่องหอมไทดำ “แป้งพวง..ติดมวยผม” ซึ่งในสมัยอดีต หญิงสาวจะนำมาประดับมวยผม เพื่อให้ชายหนุ่มมองเหลียวหลังด้วยวัสดุธรรมชาติ
>> ทานอาหารกลางวันในบรรยากาศสวนบ้านนอก
>> ลิ้มรสเปิดผัสสะการดมกลิ่นด้วย กาแฟอบควันเทียน
>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ศูนย์การเรียนรู้ปิยะชนก

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 3.44 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 2 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 500 คน ตลอดทั้งปี

You don't have permission to register