Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ในอดีตคุณปัญญา โตกทอง ผู้ก่อตั้งร้านได้ทำโครงการ ‘รูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม’ โดยมีปัญหามาจากน้ำทะเลหนุนสูง การเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรง น้ำจืดในลำคลองแทบไม่มีน้ำหลงเหลือ คลองบางผีหลอกที่เคยเต็มไปด้วยหิ่งห้อยโบยบินอยู่ช่วงหนึ่งต้องสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ส่วนลำคลองอื่นๆ ที่ปิดน้ำกันน้ำเค็มไม่อยู่ น้ำเค็มก็จะรุกเข้าไปจนทั่ว และโรงปล่อยน้ำเสีย โดยเฉพาะครั้งใหญ่ ปี 1999 ด้วยจำนวนคนที่เข้ามาทำงานมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีหาอาหารมาเลี้ยงคนมากขึ้น นั้นจึงทำให้ตนเองมีแนวคิดที่จะเปิดร้านอาหาร ประกอบกับตนเองมีองค์ความรู้ในเรื่องไม้ไผ่และการช่วยเหลือจากนักวิชาการ และลูกชายที่จบเรื่องการออกแบบจึงได้วัสดุทางธรรมชาติในพื้นมาประยุกต์และตกแต่งอาคารโปร่งโล่งสบายและมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา ถ้ามาช่วงกลางวันก็ไม่ต้องกลัวร้อน

รายละเอียดโปรแกรมทริป คนถ่อแพ นั่งแพ แลคลอง ชุมชนแพรกหนามแดง

1 Day Trip

>> คณะพร้อมกัน ณ จุดลงแพ ร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน
>> ถ่อแพล่องตามคลองแพรกหนามแดง 1.5 กิโลเมตร
กิจกรรมระหว่างทาง
1.ยกยอ
2.โยนกรงปูทะเล
3.ปลูกต้นไม้หายากในท้องถิ่น
4.ชิมอาหารถิ่น จากคนพื้นที่
5.ถ่ายรูปอุโมงค์ต้นไม้
>> ทานของว่างเป็นลูกจากลอยแก้ว + น้ำดื่ม+น้ำสมุนไพร
>> ถ่อแพกลับมายังร้านข้าวใหม่ปลามัน

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ คนถ่อแพ บ้านแพรกหนามแดง

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 0.45 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 2 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 4000 คน ตลอดทั้งปี

ดาวโหลดโปรแกรมทริปได้ที่นี่ >>

You don't have permission to register