Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียดโปรแกรมทริป กินอยู่ตามฐาตุเจ้าเรือน ของ สวนย่าชุ เกษตรธรรมชาติ

1 Day Trip

>> คณะพร้อมกันที่ สวนย่าชุ เกษตรธรรมชาติ
>> ฟังบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการกินตามฐาตุเจ้าเรือน
>> เดินเข้าฟาร์มเพื่อเลือกผักมาทำอาหารตามฐาตุเจ้าเรือนของตนเอง
>> นำวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
>> ทานอาหารและของหวานร่วมกัน
>> เดินทางกลับ

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ สวนย่าชุ เกษตรธรรมชาติ

>> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนเท่ากับ 3.21 kgCO2 eq

>> มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตปี 2566 แล้วจำนวน 2 ตัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมาเยือนพื้นที่ 500 คน ตลอดทั้งปี

ดาวโหลดโปรแกรมทริปที่นี่ >>

You don't have permission to register