Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ตลาดคาร์บอนเครดิต คืออะไร?

จากบทความของเว็บไซต์ Tris.co.th ได้ให้นิยามไว้ว่า 📌 ตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นตัวกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการนำสินค้าที่เรียกว่า”คาร์บอนเครดิต” มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเสมือนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมเท่ากับศูนย์

📌ตลาดคาร์บอนเครดิต จึงเป็นเหมือนเครื่องมือทางการตลาด (Market Mechanism) อันทรงพลังที่สามารถทำให้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บรรลุผลได้จริง

ดังนั้น การซื้อขายคาร์บอนเครดิต จะส่งผลทำให้มีการกำหนดราคาสินค้าบนพื้นฐานของการคำนึงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการตระหนักและให้ความสำคัญกับต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 📌ตลาดคาร์บอนเครดิต จึงเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ลงทุนหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีเป้าหมายตรงกันด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

Post a Comment

You don't have permission to register