Loading image
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

Discover Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ CARBON NEUTRALITY คืออะไร? 

Green peace ได้ในนิยามกับ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ไว้ว่า… 📌ความเป็นกลางทางคาร์บอน คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ ปัจจุบัน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหรกรรมท่องเที่ยวของเราด้วยนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เพิ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตสินค้าไปจนถึงการให้บริการให้ได้ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) โดยมี 2 แนวทางด้วยกัน 👉👉👉แนวทางแรกคือการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา โดยการชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon Offsets) ตัวอย่างเช่น การปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ 👉👉👉แนวทางที่สองคือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า

❓❓❓หากเราไม่สามารถทำให้คาร์บอนเป็นกลางได้ จะเกิดอะไรขึ้น?

🌍🌳ค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นมีความสำคัญต่อโลกของเรามาก เมื่อคาร์บอนมีค่าเป็นกลาง จะสามารถป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่แย่ลง นอกจากนี้ยังจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มสูงไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันสภาวะโลกล้มเป็นโดมิโน่ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 หรือเร็วกว่านั้น

Post a Comment

You don't have permission to register